Ms. Pema Lhaki
Deputy Executive Director

Ms. Preeti Mittal
SRH

Mr. Arpan DC
Family Planning

Dr. Ananda Nepal
Master Trainer

Ms. Shrutee Dugar
Special Projects

Ms. Mingma Lama
HPV / Cerviacal Cancer

Ms. Jene Shrestha

Ms. Mamata Shrestha
Gorkha

Ms. Sabina Adhikari

Saptari

Ms. Sunita Thapa
Ramechhap

Ms. Nirmala Kumari Bhatt
Nuwakot

Ms. Archana Yadav
Dhanusha

Mr. Dipendra Thapaliya
Gorkha

Mr. Kushal Basnet
Gorkha

Mr.Moti Kumal
Gorkha

Ms. Pinkey Ghimire

Dhangadi

Ms.Ranju Mishra
Gorkha

Ms.Hari Maya Gayak
Gorkha

Ms. Sumitra Devkota
Gorkha

Mr. Kishor Bikram Sen
Gorkha

Ms. Sangita Khadka
Gorkha

Ms.Pramita Manandhar
Gorkha